2.2:- Escola de pares

Inici:  » 2 serveis » 2.2:- Escola de pares

L’ escola de pares i mares és una iniciativa

que sorgeix per donar suport a les famílies

en l'educació dels seus espais d'informació i

formació, on l'intercanvi d'experiències i la

reflexió col·lectiva fills. Són esdevenen eines

que permeten millorar la tasca educativa i

desenvolupar estratègies que contribueixin

a un desenvolupament integral dels vostres

fills en els aspectes físic, emocional,

afectiu, social i escolar.

El nostre centre organitza xerrades,

debats, … per a les famílies en funció dels

seus interessos, preocupacions,

edat dels fills, etc.

 

Alguns exemples de les propostes:

 

·        Les rebequeries.

 

·        Del bolquer a l’orinal.

 

·        Per que és tan difícil posar límits?

 

·        La lateralitat i l’aprenentatge.

 

·        L’estimulació primerenca.

 

  ·        Les intel·ligències múltiples.