NOVEDADES

Bienvenidos a nuestra pagina web

 

Esperamos que encuentre todo lo que está buscando
ENLACES DE INTERES

Comercio Activo
Páginas web GRATIS

Plan Empresas En Red
Iniciativa para Emprendedores en la WEB. Web para empresas y comercios

Estil pedagògic

 

 

A la nostra escola els nens i les nenes gaudeixen

plenament de la seva infància, en un ambient de

seguretat física i psíquica, ric en sensacions i estímuls.

Tot està pensat per atendre els més petits:

 

§  amb una relació estreta amb l’educadora,

§  amb el nombre limitat de nens per grup,

§  amb les activitats engrescadores i motivadores.

 

 

Tot això garanteix  el desenvolupament de la

personalitat, el desvetllament de la imaginació,

l’adquisició dels hàbits d’autonomia i l’adquisició de

capacitats pròpies de cada edat i cada nen.

 

LA NOSTRA FILOSOFIA PEDAGOGICA ES BASA EN:

§  Constructivisme pedagògic: donarem les eines per

què l’infant construeixi el seu propi coneixement.

 

§  Aprenentatge significatiu: Aprofitarem allò que pot

fer sol i l’acompanyarem amb allò que pot fer amb

ajut.

 

§  Optimització de les capacitats: Tot aprenentatge es

tradueix en una millora de les capacitats cognitives.

 

§  Intel·ligències múltiples: entenem la intel·ligència no

com una unitat sinó com una suma d’intel·ligències

diferents relacionades amb diferents habilitats i

capacitats.

 

§  A la nostra escola Magic Rainbow d’una de les coses

que estem més orgullosos és del nostre projecte

educatiu. Es tracta d’un projecte educatiu

diferenciador i únic que consta d’un complet plà

d’activitats educatives i formadores realitzades en un

ambient càlid , acollidor i segur oferint un material

ric i variat .

 

Un projecte estudiat i investigat al detall per complir un únic objectiu educació de qualitat .

 

§  El nostre projecte educatiu persegueix:

• Conviure amb la llengua anglesa com ho faria un nen de la mateixa edat en un entorn anglòfon  . Per això, en el nostre centre conviuen els tres idiomes.

 

•Utilitzem el Mètode Doman d’estimulació

primerenca mitjançant BITS . Tenim clar que això ajudarà als futurs aprenentatges . No oblidi que un nen és una esponja que només vol aprendre .

 

• Desenvolupament de les intel ligències múltiples de Gardner . Totes les nostres activitats estaran plantejades des de la perspectiva del joc , la manipulació , l’experimentació i la música per afavorir que el nen adquireixi un gran nivell en totes les seves intel ·ligències .

 

• La nostra escola infantil segueix una metodologia activa en la qual el nen no és simplement un receptor dels continguts , sinó que participa activament . Aquest fet reforça el creixement personal i social del nen i possibilita l’avaluació individual d’aquest per facilitar-li les eines necessaries per assolir els objectius establerts en les diferents etapes .

 

• Progressar en l’adquisició d’hàbits i actituds relacionats amb el benestar i la seguretat personal, la higiene i l’enfortiment de la salut.

 

Tot el nostre projecte està present en tots els nostres serveis :

 

1 . Amplitud d’horaris : Des de les 07:30 del matí fins a les 18.30 hores de la nit de dilluns a divendres i obert tot l’any. Així aconseguim que els familiars puguin conciliar la feina amb la cura del seu fill .

 

2 . Flexibilitat : Encara que la major part dels nostres alumnes assisteixen al nostre centre de forma regular i en els mateixos horaris , pots deixar al teu fill o filla els horaris que desitgis i si algun dia et surt un imprevist i necessites que es quedi una mica més del que és habitual podràs fer-ho . 

 

3 . Seguiment de l’aprenentatge més enllà dels 3 anys : El nostre centre està dedicat l'ensenyament dels nens entre 0 i 3 anys. Tantmateix estem a la vostre disposició per a qualsevol consulta despres dels tres anys.

 

. Servei de menjador : A la nostra escola disposem de cuina pròpia . A més les mestres es dedicaran a ensenyar els hàbits a l’ hora de dinar i s’asseguressin que el nen o nena descansi.

 

5 . Immersió lingüística : El nen o nena disposarà d’una tutora que parlarà tota la seva jornada laboral en anglès . Des dels 4 mesos el seu fill o filla estarà familiaritzant amb l’anglès.

 

. Servei de psicopedagogia i escola de pares : Per fer un seguiment més exhaustiu de cada un dels nens que assisteixen al centre .

 

7 . Atenció primerenca i massatge infantil ,…

 

Amb tot això aconseguirem:

   

1.  Fonamentar el desig d’apendre i la creativitat.

2.  Enfortir la sea àrea afectiva i intel·lectual, així com, la seva confiança i seguretat en si mateixos.

3.  I sobre tot que el nen sigui FELIÇ

 

Perquè introduïm la llengua anglesa en el projecte?

Conscients de la importància creixent que l’anglès està adquirint a la societat en la qual vivim, gran part del nostre projecte educatiu té com a objectiu general que l’infant introdueixi en el seu dia a dia la llengua anglesa. Quan parlem d’immersió lingüística no ens referim a iniciar els nens a una llengua, sinó que volem que els vostres fills la visquin i la facin seva, perquè creiem que només l’adquiriran si la interioritzen veient que la llengua anglesa va més enllà de l’aula.

-Com aprenen els infants l’anglès?

Inicialment, els infants escolten i van comprenent allò que se’ls diu. Per assolir aquest repte, destaquem, l’experimentació amb materials per descobrir i conèixer el món que els envolta. Afavorint així, la imaginació, la creativitat i el més important, el joc.