Experimentació

Activitats » Experimentació

Les activitats planificades giren entorn a l’experimentació L’experimentació a l’escola serveix per desenvolupar en els nostres alumnes habilitats que els permetran afrontar situacions de la vida quotidiana, mitjançant un aprenentatge significatiu i vivencial.
Per això, hem decidit triar aquest fil conductor, l’experimentació a l’Educació Infantil. En aquest bloc trobareu activitats com: experiments, tallers de manipulació i experimentació amb diferents materials (pasta, pintura, aigua…). Totes aquestes activitats tenen en comú apropar a l’infant a situacions vivencials, en les quals l’infant tingui un paper actiu, per tal que aprengui a partir de les seves pròpies accions.